Home » Inleiding drinkwaterbeveiliging 
Moderne en veilige oplossingen voor onze drinkwaterbeveiliging

Moderne en veilige oplossingen voor onze drinkwaterbeveiliging


Water is een van onze belangrijkste levensbehoeften. Het is dan ook van groot belang dat we de kwaliteit van ons drinkwater ook in de toekomst kunnen garanderen.


We gebruiken en distribueren ons water voor vele doeleinden, via een leidingennetwerk dat steeds complexer wordt. Op dit netwerk is een grote diversiteit aan gebruikers aangesloten. Voor drinkwaterinstallaties brengt dit aanzienlijke verontreinigingsrisico’s met zich mee. Dat vraagt om innovatieve en waterdichte beveiligingsoplossingen, die aan de laatste eisen voldoen. Bij Watts Industries bent u hiervoor aan het juiste adres.

Overeenkomstig het Bouwbesluit, het Waterleidingbesluit en de aansluitvoorwaarden van de waterleidingbedrijven in Nederland moeten leidingwaterinstallaties voldoen aan NEN 1006 "Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002)". Deze norm wordt uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN).

De norm is om een aantal redenen algemeen gehouden, onder andere met het oog op de verschillende omstandigheden waaronder de drinkwaterbedrijven het leidingwater leveren en de verschillen in samenstelling daarvan. Om tot een goede harmonisatie in de uitvoering van de leidingwaterinstallatie te komen, wordt in de Waterwerkbladen een nadere uitwerking gegeven van hetgeen in de NEN 1006 in algemene zin wordt gesteld. In de Waterwerkbladen zijn zowel bepalingen als richtlijnen opgenomen. Daarnaast zijn voor bepaalde situaties tevens aanwijzingen gegeven voor de uitvoering. Het in de Waterwerkbladen gestelde moet worden beschouwd als standaardvoorwaarden waaraan een leidingwaterinstallatie moet voldoen om in overeenstemming te zijn met NEN 1006.

Via de website www.infodwi.nl kunt u de Waterwerkbladen downloaden.

Beveiligingsmatrix met beveiligingsklassen volgens NEN EN 1717

Vloeistofklassen *Watts Benelux - Beernemsteenweg 77A - 8750 Wingene - Tel +32 51 65 87 08 - benelux@wattswater.com
Bezoekadres Nederland - Kollergang 14, 6961 LZ Eerbeek - Tel +31 313 673 700 - Careers
Privacy Statement - Gebruiksvoorwaarden - Design & techniek: Frappant, Aalten
We use cookies and similar technologies for technical and analytical purposes, to improve the website and deliver a better and more personalized service which is our legitimate business interest. Please read our Privacy Statement for more information.